Információk, jelentkezés

Az utak szervezője

A katalógusban szereplő nyelvi utazásokat a Katedra Travel Utazási Iroda szervezi. Sokéves tapasztalata garantálja, hogy utasai a lehető legjobb minőségű szolgáltatásra számíthassanak. GM engedély számunk: U-000177/2002; vagyoni biztosíték: Colonnade Insurance S.A.

 

Milyen programokat szervez a Katedra Travel Utazási Iroda?

Programkínálatunk kialakításakor arra törekedtünk, hogy minden korosztály számára széles programválasztékot kínálhassunk.
A katalógus három fő fejezete a különböző korosztályok, érdeklődési körök és tanulási stratégiák alapján különül el.

Felnőtteknek szóló programokat a 16 évesnél idősebb, az általános nyelvtanfolyamokat, vagy az általános nyelvtan­folyamokat szakmai, egyéni vagy egyéb ele­mekkel kombináló programokat választó hallgatóinknak ajánljuk fi­gyelmébe. Az ajánlott programok időtartama: két héttől a teljes nyelviskolai tanévig (24, 36 hét) terjed.

A nyári ifjúsági és gyermek programok a fiatal korosztály rövidebb (2-8 hetes) nyári nyelvi utazásaira vonatkozó ajánlatainkat tartalmazza. Ezeknek a programoknak a részvételi díjai általában a tanulás, szállás és teljes ellátás mellett rengeteg szabadidős programot és 24 órás segítségnyújtást, felügyeletet tartalmaznak.
Az Iskolaév program a külföldi középiskolai fél- vagy teljes tanév hosszúságú tanulmányokat részletezi.

Általános tudnivalók az iskolákról, tanfolyamokról

Mit kell tudni a katalógusban szereplő iskolákról?

A kiadványban szereplő, kiemelten ajánlott nyelviskolákat a célországok legjobb iskolái közül válogattuk. Tevékenységüket a működés minden lényeges elemére tekintettel átvizsgáltuk. Kizárólag olyan iskolák programjait kínáljuk, amelyek rendelkeznek az adott ország minősítő szervezeteinek tanúsításával és megfelelnek az általunk felállított minősítési kritériumoknak is. Az iskolákkal személyes kapcsolatot alakítottunk ki, amely biztosítja, hogy utasaink a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatásban részesüljenek. Ügyfeleink minden körülmények között számíthatnak szakértelmünkre és segítségünkre.

Városismertető oldalak

A nyelvtanfolyamoknak helyszínt adó nagyobb városokat részletes leírás ismerteti. A lakosság száma általában a szűken vett településre értendő, elővárosok nélkül. Az időeltolódást Budapesttől számítjuk, és nem követi a téli / nyári időszámítást. Az időjárási táblázat a legmagasabb napi hőmérsékletek havi átlagát jelzi. Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott közlekedési jegyárak tájékoztatásul szolgálnak és évközben változhatnak.

Melyik iskolát érdemes választani?

A katalógusban szereplő iskolák mindegyike magas színvonalat képvi­sel szervezési és szakmai szempontból egyaránt. Ugyanakkor nincs két egyforma iskola, ezért a választás megkönnyítése érdekében az egyes iskoláknál ajánlásaink, tippjeink és kiemelt tudnivalók figyelmes tanulmányozása, illetve szervezőink személyes ajánlása jelenthet támpontot.

Mennyi időre érdemes utazni?

Véleményünk szerint akár két hét alatt is érezhető változás állhat be a kommunikáció biztonsága, a beszédértés, a gátlások leküzdése terén. Jelentős szókincsbeli, nyelv­tani ismeretekben mérhető fejlődés eléréséhez azonban legalább négyhetes tanfolyam ajánlott!

Milyen oktatási módszerrel fognak tanítani?

Az iskolák kivá­lasz­tásakor szempont volt, hogy a legmodernebb kommu­nikatív ok­ta­­tási mód­­­szert kö­vessék. En­­nek a módszernek a lényege, hogy a négy kommunikációs készség (beszéd, írás, olvasás, beszédértés) ki­­egyensúlyozott fej­­­­lesz­tését helyezi előtérbe. A módszer a beszédkészség fej­lesztésére helyezi a legnagyobb súlyt, de nem hanyagolja el a nyelvtani szabályok megismertetését és gyakoroltatását sem. Az órákon gyakoriak a szituációs feladatok, a csoport- és pármunkára alapuló munka­formák. Az egyes tanfolyamokon alkalmazott módszerek minden esetben alkalmazkodnak a tanfolyam céljához és a korcsoporthoz.

Kik tanítanak a külföldi iskolákban?

Partneriskoláinkban nyelvtanári végzettségű, képzett anyanyelvi oktatók tanítanak.

Melyik csoportba kerülök?

Utazás előtt nyelviskolánk­ban mód van ingyenesen szint­felmérésre. A Katedránál elvégzett szint­felmérés - mely megfelel az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai Referencia Keretnek - orientációt jelent a partneriskola szá­­má­­ra, de az iskolák minden esetben elvégzik saját szintfelmérésüket is, legkésőbb a tanfolyam első napján. A szintfelmérés alapján kerülnek a hallgatók tudásszintjüknek megfelelő nyelvi csoportba.  

Hányan lesznek a csoportban?

Az egyes tanfolyamokon lehetséges maximális létszámot az adott iskolák leírásánál közöljük. Csak olyan iskolákkal állunk kapcsolatban, ahol garantált, hogy a meghirdetett maximális létszámnál többen nem lehetnek egy csoportban. Általános tendencia, hogy a nyári hónapokban az egyes csoportok létszáma közelebb van a meghirdetett maximumhoz, míg az év többi időszakában jóval kisebb létszámokra lehet számítani. Egyes partneriskoláink fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben egy csoporton belül a hallgatók száma kevesebb, mint a minimum létszám, csökkentett óraszámban is elindítsa a tanfolyamot azonos befizetési összeg és elvégzendő tananyag mellett, vagy a diákot a szintfelmérésen elért eredményéhez legközelebbi szintű csoportba ossza be.

Miből fogok tanulni?

A tananyag (könyv, fénymásolatok) a legtöbb esetben benne van a részvételi díjban, amely vagy ingyenes tananyagot, vagy ingyenes tananyaghasználatot jelent (kölcsönzés). Az utóbbi esetben általában az iskolák a könyvek értékével arányos letétet kérnek, amelyet a tanfolyam végén visszatérítenek, de lehetőség van azok csökkentett áron való megvásárlására is. Ha a részvételi díjon felül kell fizetni a tananyagért, az iskola leírásánál igyekeztünk ezt jelezni.

Milyen tanfolyamon vehetek részt?

Partneriskoláink nyelvtanfolyamai típusban, intenzitásban, képzési formában és időtartamban széles választékot kínálnak. Iskolaoldalainkon pontos eligazítást adunk az adott nyelviskola által hirdetett tanfolyamválasztékról.

A katalógusban szereplő leggyakoribb tanfolyamtípusok:

Általános: négy készség (beszéd, írás, olvasás, beszédértés) fejlesztésére szolgál teljesen kezdőtől a felsőfok feletti szintig. A hirdetett partneriskoláink mindegyikére jellemző, hogy beszédcentrikus óráik az anyanyelvi környezetben nélkülözhetetlen kommunikációban segítik a gyors fejlődést. Ez a tanfolyam a legtöbb esetben kiegészíthető és kombinálható a többi felsorolt típussal.
Nyelvvizsga-felkészítő: célirányos felkészítő az adott nyelvvizsga követelményrendszerére. Megfelelő nyelvi szint szükséges (általában középfok). Jellemzően többhetes kurzust jelent, mely a kitűzött nyelvvizsgával végződik.
Nyelvi készségfejlesztő: egy-egy nyelvi készség célirányos fejlesztésére szolgáló tanfolyam (pl. kommunikációs készség, fogalmazás készség, beszédértés fejlesztése).
Szaknyelvi: az adott terület speciális szókincsét dolgozza fel. Minimum középfokú nyelvtudással rendelkezőknek ajánlott.
Üzleti: általános munkahelyi szituációkon keresztül az üzleti szókincset, levelezéseket, tárgyalásokat, prezentációk nyelvi anyagát dolgozza fel. Minimum középfokú nyelvtudással rendelkezőknek ajánlott.
Executive: a résztvevők egyéni igényeire szabott nyelvtanfolyam, mely lehet általános vagy üzleti, esetleg szaknyelvi jellegű. Számos iskola külön iskolarészt szán ennek oktatására, hogy megfelelő felszereltséget és környezetet teremtsen az itthon általában vezető beosztásban dolgozó hallgatók részére.
Egyéni: privát órák tanár és egy diák részvételével, ahol a hallgató személyre szabott felkészítést kap.
Tanári: módszertani és nyelvi képzés nyelvtanároknak és szaktanároknak. 
Senior: idősebb generáció részére kialakított nyelvi kurzus.
Ifjúsági: 18 év alatti, megadott korcsoport részére hirdetett tanfolyam.
Junior: 16 év alatti, megadott korcsoportokra szabott gyermekprogram.
Iskolaév: hosszútávú, minimum 12 hetes nyelvi program.

Mikor van a tanítás?

Az iskolákban kizárólag munkanapokon folyik oktatás. (Az ünnepnapokat az egyes iskolák leírásánál közöljük. Ezeken a megjelölt napokon az iskolák általában zárva vannak, így az aznapi tanítási órák elmaradnak). A taní­tási napon belül délelőtt vagy délután, esetleg felváltva folyik az oktatás, amely iskolánként és sok esetben tanfolyami csoportonként változik. A végleges órarendet a szintfelmérés után, az első taní­tási napon kapják meg a hallgatók.

Hogyan tölthetem el a szabadidőmet?

Az iskolák minden esetben biztosítanak szálláslehetőséget. A szállást általában a kurzus kezdete előtti napon (vasárnap) lehet elfoglalni és a tanfolyamot követő napon (szombaton) kell elhagyni. Az ettől eltérő eseteket mindig külön feltűntetjük a megfelelő iskoláknál. További napok igény szerint kérhetőek, viszont ezeket az iskolák extra éjnek számítják fel (felár ellenében). Az egyágyas elhelyezés saját szobahasználatot jelent, míg a két- vagy többágyas szállást a hallgatók megosztják. A fürdőszoba szinte mindig a szállásadóval vagy diáktársakkal közös használatú, de egyes helyeken kérhető saját fürdőszobás, ún. en-suite szállás (felár ellenében). A szálláshelyeknél az iskolák igyekeznek a különböző nemzetiségeket keverni (külön kérést leszámítva), tehát kis esély van arra, hogy magyar hallgatóval kerüljön utasunk egy helyre, így a nyelvgyakorlásra kitűnő alkalom kínálkozik a tanfolyamon kívül is.

Információk a szállásokról

Hol fogok lakni?

Az iskolák minden esetben biztosítanak szálláslehetőséget. A szállást általában a kurzus kezdete előtti napon (vasárnap) lehet elfoglalni és a tanfolyamot követő napon (szombaton) kell elhagyni. Az ettől eltérő eseteket mindig külön feltűntetjük a megfelelő iskoláknál. További napok igény szerint kérhetőek, viszont ezeket az iskolák extra éjnek számítják fel (felár ellenében). Az egyágyas elhelyezés saját szobahasználatot jelent, míg a két- vagy többágyas szállást a hallgatók megosztják. A fürdőszoba szinte mindig a szállásadóval vagy diáktársakkal közös használatú, de egyes helyeken kérhető saját fürdőszobás, ún. en-suite szállás (felár ellenében). A szálláshelyeknél az iskolák igyekeznek a különböző nemzetiségeket keverni (külön kérést leszámítva), tehát kis esély van arra, hogy magyar hallgatóval kerüljön utasunk egy helyre, így a nyelvgyakorlásra kitűnő alkalom kínálkozik a tanfolyamon kívül is.

Katalógusunkban leggyakrabban a következő szállástípusokkal találkozhat: család, apartman(ház), stúdió, kollégium, vendégház, hotel. Hallgatóink legtöbb esetben a családi szállást részesítik előnyben, mivel költségei a legkedvezőbbek és a nyelv anyanyelvi környezetben való gyakorlása szempontjából ez a legideálisabb. A családi szállás lehetőséget ad az adott kultúra és szokások megismerésére, az ott kínált ellátás pedig a helyi gasztronómia felfedezésére. Ez a szállástípus nem feltétlenül jelent klasszikus értelemben vett családot, mert gyakran egyedülálló hölgy vagy akár idős házaspár is lehet a szállásadó. Jelentkezéskor érdemes megjelölni az egyéni igényeket, speciális kéréseket vagy kedvenc hobbikat, hiszen partneriskoláink ezek alapján keresik meg a diákhoz illő családot. Megalapozott és indokolt esetben lehet család cserét kérni, azonban egyes iskolák ezért külön díjat kérnek. Ennél a szállástípusnál sok iskola esetében megkülönböztetéssel találkozhat az utas a „standard” elnevezésű általános feltételeknek megfelelő szoba és a „superior”, „standard plus”, „komfort”, „executive”, „platinum” vagy „gold” névvel ellátott, gyakorlatilag magasabb komfortfokozatú elhelyezés között. Ez utóbbit mindig igényesebb utasoknak ajánljuk. Az említett kategóriák különbségeit pontos leírással az adott iskolák szálláskínálatánál részletezzük. A családi szállás mellett kedveltek a nagyobb függetlenséget jelentő apartman és kollégiumi szálláslehetőségek is. Ezeknél érkezéskor számítani kell egy bizonyos összegű kaució letételére, melyet a szállás megfelelő állapotban hagyása esetén hazautazáskor visszatérítenek. A kollégium olyan épület, ahol számos szoba áll a tanulók rendelkezésére, akik általában emeletenként közös fürdőt és mellékhelyiséget, illetve felszerelt konyhát használhatnak. Az apartman szállás gyakorlatilag főbérlő nélküli bútorozott lakást jelent, ahol a szobák kapacitásától függően több diák lakik együtt, és közösen használják a konyhát és fürdőszobát. A stúdió viszont kisebb lakás egy, maximum két fő számára, ezért teljes önállóságra vágyó pároknak vagy együtt utazóknak ideális. Igény esetén mód van vendégház, diákszálló, luxuslakás és hotel foglalására is, mely lehetőségeket az iskoláknál részletezett szálláskínálatnál jelezzük. 

Mennyit kell utaznom a szállás és az iskola között?

Ez iskolánként, szállástípusonként és városonként változik. Általánosságban elmondható, hogy a nagyvárosokban kb. 40-60 perces utazásra kell felkészülni, míg kisebb városokban ez az idő kb. 10-20 perc, sok esetben még járműre sem kell szállni.

Hol és mit fogok enni?

A családi szállásokon biztosított a kérésnek megfelelő ellátás (reggeli / félpanzió / teljes panzió), míg az apartmanok jellemzően önellátási lehetőséget kínálnak konyhahasználattal. A leggyakrabban választott félpanzió egyszerű reggelit (pirítós, müzli, stb.) és meleg vacsorát tartalmaz. Sok iskola biztosít ezen felül épületen belüli étkezési lehetőséget is, illetve tájékoztatja a diákokat a környékbeli, kedvező árú gyors­éttermekről. Speciális igényű étkezés esetén az iskolák extra díjat számíthatnak fel.

Hogyan tarthatom a kapcsolatot a családommal és a barátaimmal?

Az iskolák által ajánlott szállásokon a legtöbb esetben van lehetőség telefonhívások fogadására. Az iskolák jelentős része biztosít ingyenesen vagy minimális költségtérítéssel Internet és e-mail hozzáférhetőséget. A családi szállásokon az Internet általában nem használható.

Részvételi díj és egyéb költségek

Részvételi díjaink

Részvételi díjainkat az iskolák listaárai alapján kalkuláljuk. Sok esetben azonban az iskolákkal történt megállapodás alapján utasaink a partneriskola meghirdetett hivatalos árainál alacsonyabb részvételi díjakon vehetnek részt a tanfolyamokon. A programfüzetünk az egyes iskolák leggyakrabban kért tanfolyam- és szállás árait tartalmazza. A katalógusban nem részletezett tanfolyamokkal és szálláslehetőségekkel kapcsolatban, irodánkban kérhet felvilágosítást. A részvételi díjak változtatási jogát a külföldi iskolák árváltoztatásának függvényében fenntartjuk (ld. Utazási szerződés). Kérjük, vegyék figyelembe az ünnepnapokat, amikor az iskolák zárva vannak, és az órákat nem pótolják, és a tanfolyam díjából sem adnak kedvezményt. 

A részvételi díjak változtatási jogát az iskolák árváltoztatásának függvényében fenntartjuk (ld. Utazási szerződés).

Utazás – kényelem a legkedvezőbb feltételekkel

Irodánkban a világ szinte minden légitársaságának járatára foglalhat he­lyet, beleértve a diszkont légitáraságok járatait is. Mindig igyekszünk a le­hető legkedvezőbb árú repülőjegyeket foglalni, mely­e­­ket érdemes az iskola visszaigazolása után minél hamarabb megvenni, Irodánkban a világ szinte minden légitársaságának járatára foglalhat he­lyet, beleértve a diszkont légitársaságok járatait is. Mindig igyekszünk a le­hető legkedvezőbb árú repülőjegyeket foglalni, mely­e­­ket érdemes az iskola visszaigazolása után minél hamarabb megvenni, hogy elkerülje az esetleges árváltozást és biztosítsa helyét. Érdemes különös figyelmet fordítani a kis- és fiatal korúak repülési feltételeire az egyes légitársaságoknál.

Repülőtéri transzfer

A legtöbb iskolánál foglalható repülőtéri transzferszolgáltatás. Ilyen esetben utasunkat a repülőtéren várja az iskola képviselője vagy megbízottja és közvetlenül a szállásra szállítja el. Ennek a szolgáltatásnak a díját (néhány kivétellel) a részvételi díjak nem tartalmazzák, külön fizetendőek. A transzfer szolgáltatás különösképpen a kiskorúak és a kezdő szintű nyelvtudással rendelkező utasok esetében ajánlott. Kiskorúak esetében egyes iskoláknál, helyszíneken speciális feltételek érvényesülnek. Sok esetben a transzferdíjnál lényegesen kedvezőbb áron el lehet jutni az adott helyre, melynek módját a városleírásoknál részletezzük.

Biztosítás – gondtalan utazás

Minden utasunknak ajánlott külföldi tartózkodási idejére a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás (BBP) megkötése. A biztosítás megkötését (különösképpen hosszabb időtartamú tanfolyamok és 18 éves kor alatti programok esetén) a fogadó iskolák és egyes országok is előírhatják. Irodánkban is van lehetőség a BBP biztosítás megkötésére. 

A katalógusban szereplő árak a kötelező útlemondási biztosítási díjakat nem tartalmazzák, mely a külföldi földi szolgáltatások 1,5%-a.

Útlevél és vízum

Az útlevél és vízum beszerzése utasaink feladata. Az Egyesült Államok és Ausztrália esetében célszerű a vízumok beszerzését 8-10 héttel az utazást megelőzően megkezdeni. A vízu­­­­­­mokhoz általában szükséges a fogadó iskola visszaigazolása, ezért tengerentúli utazás esetén feltétlenül ajánlatos irodánk felkeresése 10-12 héttel az utazás megkezdése előtt. Kérjük, ellenőrizze útlevele, úti okmánya érvényességét időben!

Mikor kell a részvételi díjat befizetni?

Jelentkezéskor 100 000 Ft-ot, 350 EUR-t vagy 300 GBP-t kell befizetni. Legkésőbb a tanfolyam kezdete előtti 14. napig fizetendő a részvételi díj fennmaradó része, beleértve az utazási és biztosítási költségeket is. A tengerentúli iskolák esetében a vízum biztonságos beszerzése érdekében az iskolák kérhetik a teljes összeg befizetését a szükséges dokumentumok kiadásához. Akciós útjainkra speciális fizetési feltételek érvényesek.

Hogyan lehet a részvételi díjat fizetni?

Árainkat devizában adjuk meg, ügyfeleink pedig devizában (csak GBP és EUR) vagy napi árfolyamon elszámolva, forintban tudják a részvételi díjat kifizetni, az alábbi módon (utazási szerződés 8. pontja szerint):

 • Készpénzzel (forint esetén irodánkban is, GBP vagy EUR esetén csak egy ERSTE bankfiókban)
 • Banki átutalással (HUF, GBP, EUR esetén)
 • Bankkártyával - maximum 300 000 Ft-ig (teljes részvételi díj, csak forint esetén

Felárak - Késedelmi felár

Késedelmes befizetés esetén 10.000 Ft felár fizetendő. Bizonyos iskolák változtatás (kurzuskezdés, szállás - és programcsere) esetén felszámíthatnak egyéb módosítási díjat.

Kedvezmények

Ingyenes tanfolyam 

Minden, legalább kéthetes külföldi tanfolyamon résztvevő utasunk 20 000 Ft-os vouchert kap ajándékba, mely belföldi csoportos nyelvtanfolyamra használható fel hazatérést követően a Katedra Nyelviskola Hálózat iskoláiban (kivétel: Privát Katedra). Azok az utasaink pedig, akik a kiutazás dátuma előtti 60. napnál korábban befizetik a teljes részvételi díjat, hazaérkezést követően 40 000 Ft-os vouchert kapnak ajándékba. A kedvezményes tanfolyamokra a Katedra Nyelviskola tanfolyam indítási napjait megelőző hét utolsó munkanapján lehet jelentkezni, amennyiben a külföldi nyelvtanfolyam tapasztalatait tartalmazó kitöltött kérdőívet szervezőnknek átadta a hazaérkezést követő 30 napon belül.

Előfordulhat, hogy az Ön számára legkedvezőbb tanfolyam az adott időszakban nem indul, vagy betelt, ezért iskolánk a hazaérkezést követően 180 napig ad lehetőséget a kedvezmény felhasználására.

A kedvezményes tanfolyamot nem csak az utazáson résztvevő személy, hanem annak közvetlen családtagja is igénybe veheti (szülő, gyermek, testvér, házastárs), kiutazásonként egyszer.

További kedvezménylehetőségek

Kedvezményeinkről általában

Általános elv, hogy egyszerre csak egyféle kedvezmény vehető igénybe. A katalógusban az iskoláknál „kedvezményes árak” jelzés azt jelenti, hogy az adott iskola hivatalos árlistájánál kedvezményesebb árakon lehet nálunk jelentkezni.

Kedvezményes jelentkezés április 28-ig - csak a Katedránál jelentkezőknek

A katalógusunkban szereplő iskolák közül sokan a legnépszerűbb tanfolyamaikra 5-10% kedvezményt biztosítanak, amennyiben a jelentkezésre és a teljes részvételi díj befizetésére sor kerül 2017. április 28-ig. A Katedra Nyelviskola pedig 40 000 Ft-os csoportos belföldi tanfolyamra felhasználható vouchert ad (az alap 20 000 Ft-os helyett) ajándékba hazaérkezést követően.

A kedvezményes ajánlatokat piros színnel jelöltük az egyes iskolák kínálatában. Ezekre a jelent­kezésekre speciális feltételek vonatkoznak:

 • Az utazásra legkésőbb 2017. április 28-ig kell jelentkezni és ugyaneddig befizetni a teljes részvételi díjat is. Amennyiben ez nem történik meg, a jelentkezésnél feltüntetett árak automatikusan az eredeti árakkal kalkulálódnak.
 • A kedvezményes árú tanfolyamokat leghamarabb 2017. május 1-től lehet elkezdeni és 2017. december 19-ig be kell fejezni.
 • Speciális lemondási feltételek: mivel a külföldi közreműködő szigorú feltételekhez köti a kedvezményt, így lemondás esetén, nem áll módunkban visszafizetni a befizetett részvételi díjat.

12 hétnél hosszabb tanfolyamok

Hosszabb tanfolyamok esetén mindig érdemes szervezőnk speciális ajánlatát kérni, mert ilyen esetekben akár jelentős kedvezmények is elérhetőek.

Törzsutas kedvezmény

A már korábban velünk utazott személyek tanfolyamdíjainkból 3%-os, csomagárainkból 2%-os kedvezményt kapnak.

Együtt utazó családtagok kedvezménye

Egy időben, egy iskolába utazó közvetlen családtagok (szülő, gyermek, testvér, házastárs) esetén a tanfolyamok díjából 3%, a csomagárakból 2% kedvezményt biztosítunk.

Cégek kedvezménye

Azon cégek, amelyek munkatársaik számára szeretnének külföldi nyelvtanfolyamot megrendelni a Katedránál, kérjék egyedi kedvezményes kalkulációnkat.

Meddig lehet jelentkezni?

Programjainkra gyakorlatilag az utazás megkezdése előtti na­pon is jelentkezhet, azonban a késői jelentkezés sikere sokszor bizonytalan. Mivel az általunk kínált nyelviskolák a világ legnépszerűbb iskolái közé tar­toznak, sok esetben a legkedveltebb tanfolyamok és szálláslehetőségek már 3-5 hónappal előre le vannak foglalva. Különös­képpen érvényes ez a nyári szezonra és persze a repülőjáratokra. Ajánlatos tehát az utazásokra legalább 4-10 héttel előre jelentkezni.

Jelentkezési lapA jelentkezés menete

 1. A Katalógus áttanulmányozása.
 2. Konzultáció munkatársunkkal, a program kiválasztása (nyáron célszerű telefonon bejelentkezni, hogy megfelelő időt tudjunk a tanácsadásra és az Ön számára legkedvezőbb program kiválasztására fordítani).
 3. A jelentkezést ajánlott a kiválasztott program kezdete előtt 10-14 héttel megrendelni: a jelentkezési lap és a nyilatkozat kitöltése, az utazási szerződés aláírása, az első részlet befizetése. A jelentkezés a partneriskola visszaigazolásáig csak feltételesnek tekintendő.
 4. A jelentkezés alapján a program lefoglalása az iroda által a külföldi partnernél.
 5. Amennyiben a jelentkezést a külföldi partneriskola nem tudja elfogadni, úgy egyeztetés új programról és ezt követően szerződésmódosítás. Ugyanezen ok miatt az utazás esetleges meghiúsulása esetén az első részlet visszafizetése az utas részére.
 6. A jelentkezés visszaigazolása a külföldi partner elfogadó igazolása alapján (e-mailen), amelynek eredményeképp a jelentkezés elfogadottnak tekintendő.
 7. A részvételi díj hátralevő részének befizetése (legkésőbb 14 nappal az utazás megkezdése előtt, kivéve az akciós programok).
 8. Információs csomag átvétele (szállás címe, az iskola visszaigazoló levele, telefonszámok, stb.).
 9. A repülőjegy és a BBP biztosítás átvétele (amennyiben nálunk történt a megrendelés).
 10. Az utas részéről a kinti szállásadó értesítése a várható érkezésről telefonon vagy e-mailen.
 11. Utazás, részvétel a tanfolyamon.
 12. A kérdőív kitöltése és leadása a hazautazást követő 30 napon belül.
 13. Az ingyenes belföldi nyelvtanfolyam részvételére jogosító voucher átvétele, személyesen az utazási irodában.
 14. Jelentkezés az ingyenes nyelvtanfolyamra a kiválasztott tanfolyam indítási napja előtti hét péntekén.
 15. Részvétel a Katedra Nyelvisko­la Hálózat ajándék csoportos nyelvtanfolyamán.
 16. A következő évi nyelvi utazás megtervezése…

Vészhívó telefonszám

Nagyon sok iskola visszaigazoló levelében vagy prospektusában megad egy 24 órán át hívható telefonszámot, amelyen bármikor kérhető segítség. Ezenkívül munkatársaink állandó ügyeleti számmal állnak az Önök rendelkezésére, sürgős esetben hétvégén is.

Kapcsolat

Kövess minket

Hol tanulnál?